Hva vil TPD ha å si for deg som dampebruker?

Roger Malmedal har forfattet en utmerket veiledning om TPD som alle bør lese. Tobakksdirektivet er allerede innført i mange EU-land og kommer trolig til å være ‘lov’ i Norge iløpet av 2018.

 

 

HVA vil TPD reguleringen ha å si for deg som dampeforbruker?

Dette er det mye uvitenhet om, pluss at tilføres usannheter, rykter, salgstriks, m.m. fra flere kanter, som skaper ennå mere usikkerhet.
Allt er ikke satt i regelverk for Norge ennå, og en kan kun gå ut i fra forslaget som var stemt over i Stortinget, og litt fra EUs felles direktiv med hva som har blitt reguleringer rundt om i andre land ennå. Jeg skal forsøke gi mere info i hht til dette her :

Fordelen med reguleringen, er at produktene vil være sikrere. De skal gjennomgå en godkjenning og en registrering, som gir aktuelle myndigheter mere kjennskap til produsent/produktene. Ejuice f.esk også over innhold, og risiko. Hvem som er produsent, og om denne oppfyller krav til å være det.
Selv siste år har det skjedd varslede endringer i komposisjonen av f.eks ejuice fra flere produsenter, for å klare oppfylle de kravene.

Ejuice vil , ihvertfall nikotinholdig, bli KUN lovlig selge i 10ml, og maks nikotinstyrke 20mg . Det finnes ingen føringer som tilsier andre mengdeendring enn i dag.(dvs ingen restriksjon på kun en flaske i gangen) I f.esk England er nikotinfri untatt mengdebegrensingen pr. flaske. I andre land ikke.

Enhver lovlig produsent og selger skal være registrert/godkjent innen nasjonal, og felles EU database.

Alle lovlige produkt for salg, skal være registrert/godkjent hos produsentland, i felles EU databasen, og i hvert land det selges til.

Alle lovlige produkter for salg skal inneholde Norskt språk og merking.

Vil tanker over 2ml bli solgt? Tja, stor usikkerhet særskilt over drippere, som ikke oppfyller kravet til lekkasjefri f.esk. ..
I England er det tvist om dette. I Tyskland er drippere godkjent.
Hva Norge vil si er ukjent.

Kan du som privat kjøper handle fra utlandet? JA, det er ikke nevnt forbud mot. Men, vil kreve at selger/produktet er registrert/godkjent i sitt land, pluss har registrering/godkjennelse for å selge til annet land, OG har registrert produktet i landet det selges til.

Vil det bli dyrere? Hvem vet ? Om fremdeles mva/avgiftsfritak vil være under 350,- totalsum på pakker fra utlandet vet vi ikke, og kan derfor innvirke, om ikke pakker under 350,- får beholde avgiftsfritak.
Vil kostnadene med registrering/godkjennelse medføre høyere priser? I dag har England f.esk TPD vært innført i vel 6mnd.. de regulerte prisene i år, før deres TPD ble innført 20. mai 2017. Merket mange stor forskjell?
Avgiftene for nasjonal kontroll i Norge vil medføre noe muligens, men ikke ensbetydende med mye, det har vist seg i England, Tyskland m.m. når det ble innført der. Forskjellen ga en knapp euro/pund . ( 8-12 kr). Her kan «grådighet» spille like mye inn, hvor mye som kundene vil pushes for, som realitet. Ingen vet eksagt hva det kan medføre, høyere omsetning vil også automatisk gi «flere» fordele kostnadene på.

Det en nok vil merke det mest på er mangfoldet. Produsenter som ikke har produkt med tilfredstillene kravene vil forsvinne, Produsenter uten økonomi til også ta ekstra kostnadene med registrering/godkjenning vil forsvinne……eller kun delta med noen få de får godkjent , og kan økonmisk forsvare.
Dette er det vi vet til nå, en vanlig forbruker vil merke !.

Hva vil innføringen av reguleringen/TPD ha og si for hjemmemiksere?

 

Alt er ikke satt i regelverk for Norge ennå, og en kan kun gå ut i fra forslaget som var stemt over i Stortinget, og litt fra EUs felles direktiv med hva som har blitt reguleringer rundt om i andre land ennå.

I hovedsak en ting….Nikotinbaser over 10ml pr. flaske og 20 mg styrke blir forbudt.

Vil det gi dyrere kostander? Mnja, noe, men er ukjent . I England/tyskland tilsvarte det lite.. og i hht til hva leverandører her og der sier på spørsmål er avgiftsmengden for registreringen for salg til Norge avgjørende.
Det er antydet iut i fra maks registreingskostnader nevnt i fra regjeringen i Norge i reguleringsforsleget, en prisøkning på ca 0,80 – 1 NOK. pr 10ml godkjent nikotinbase.

Enhver lovlig produsent og selger skal være registrert/godkjent innen nasjonal, og felles EU database.

Alle lovlige produkt for salg, skal være registrert/godkjent hos produsentland, i felles EU databasen, og i hvert land det selges til.

Alle lovlige produkter for salg skal inneholde norsk språk og merking.

Kan du som privat kjøper handle fra utlandet? JA, det er ikke nevnt forbud mot. Men, vil kreve at selger/produktet er registrert/godkjent i sitt land, pluss har registrering/godkjennelse for å selge til annet land, OG har registrert produktet i landet det selges til.

Vil det bli dyrere? Hvem vet ? Om fremdeles mva/avgiftsfritak vil være under 350,- totalsum på pakker fra utlandet vet vi ikke.
Vil kostnadene med registrering/godkjennelse medføre høyere priser? I dag har England f.eks TPD vært innført i vel 6mnd.. de regulerte prisene i år, før deres TPD ble innført 20. mai 2017. Merket mange stor forskjell?
Avgiftene for nasjonal kontroll i Norge vil medføre noe muligens, men ikke ensbetydende med mye, det har vist seg i England, Tyskland m.m. når det ble innført der. Forskjellen ga en knapp euro/pund . ( 8-12 kr). For Norges del har flere leverandører på direkte spørsmål antydet en økning på 0.90 – 1,- NOK mere om de høyetse avgiftskostnadene nevnt i forslaget blir stående.

 

 

Når settes dette igang? Ved første behandling i også Stortingsforslaget var 1.1.2018 satt som dato. Det har senere vært større usikkerhet om, og uttalt fra Statlige organene først ville kunne skje utpå året 2018, fortrinnsvis vårparten allerede uttalt tidlig høst 2017. I seneste møte, for få dager siden med reguleringsmyndigheter sier de fremdelss dette ikke er endret, det tar tid, og er mye som skal på plass i kontroll/registreringssystemer, før Norsk regulering kan innføres fullt ut.

Vi vet ikke ennå heller om f.eks hva kontroll/registreringsavgiftene for produkt vil bli, ikke finnes et register og registrere de i heller. Ei finnes kontrollsystemet over produktenes godkjennelse. Eller hva som skal til spesifikt for godkjennelse. Ikke vet en om ting må forhåndsgodkjennes 6mnd før for salg heller.
Dette må allt først på plass.

 

 


Stor takk til Roger Malmedal.

 

 

Kjør debatt. Har du en mening om dette?

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox:

%d bloggere liker dette: