e-sigarett – Store Norske Leksikon

Store Norske Leksikon har tatt inn en artikkel av vår venn i dampesaken, Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet.

 

Link til hele artikkelen finner du lenger ned, men her kommer utdrag av den:

 

I Norge er videresalg av e-sigaretter med nikotinholdig væske forbudt fordi produktet rammes av en forskrift fra 1989 om forbud mot nye tobakks- og nikotinprodukter. Norske forbrukere har anledning til å importere nikotinholdige produkter for tre måneders forbruk.

I den tidlige spredningsfase har e-sigaretter hatt lav appell til ikke-røykere, kanskje med unntak av personer som er predisponert for framtidig røykestart.

E-sigaretter har likevel blitt møtt med skepsis fra flere aktører på helsesiden, blant annet Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Kreftforeningen og Landslaget Mot Tobakkskadene. Mistroen kan skyldes at produktutviklingen har vært forbrukerstyrt og utviklet seg utenfor helsesidens kontroll, og at brukslikheten til røyking gir assosiasjoner til en sosialt uønsket atferd.

Det hersker også en frykt for at damping skal bli en inngangsport til røyking. Betenkelighetene ble intensivert etter at deler av tobakksindustrien fra 2012 begynte å produsere cig-a-likes.

 

Brukerorganisasjoner som European Vapers United Network og Norsk Dampselskap hevder at TPD vil føre til produkter som ikke lenger har appell som et skadereduserende alternativ for røykere.

 

 

Undersøkelser utført i Norge i 2015, viser at brukerne av e-sigaretter nesten utelukkende er røykere eller tidligere røykere, og at deres bruksmotiv er røykeslutt eller røykereduksjon.

I forhold til røyking er skadepotensialet ved damping antatt å være langt mindre. Skadeforskjellen er vurdert på bakgrunn av kjemiske analyser av væske og damp, samt studier av hvordan e-sigaretten umiddelbart virker på kroppen. Det er ennå for tidlig å si noe om effekter ved lang tids bruk.

E-sigaretter har ingen forbrenningsfase, utløser verken tjærestoffer eller karbonmonoksid og har stort sett neglisjerbare verdier av andre giftstoffer, selv om sistnevnte er noe avhengig av produkt og bruksmåte.

Nikotininnholdet i e-juicen ligger vanligvis i intervallet 3–25 mg/ml. Nikotin er ikke kreftfremkallende, og på dette dosenivået antas nikotin å ha begrenset skadepotensial for andre enn gravide og pasienter med hjerte-kar-lidelser.

Nikotin er regnet som et vanedannende stoff, men fordi nikotinopptaket til blodbanen skjer langsommere fra dampen enn fra tobakksrøyken antas e-sigaretter å være mindre avhengighetsskapende.

 

Link til Store Norske Leksikon

 

 

Kjør debatt. Har du en mening om dette?

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox:

%d bloggere liker dette: