NZHS: Mål er røykfritt innen 2025

I 2011 satte regjeringen et mål om at innen 2025 skal færre enn 5 % av New Zealandere være dagligrøykere. Vaping-produkter har potensial til å bidra til dette målet ved å hjelpe røykere å slutte eller redusere antallet sigaretter de røyker.

New Zealand Health Survey inkluderte først spørsmål om vaping i 2015/16 som en del av en tobakksbruksmodul, og disse spørsmålene ble introdusert i den årlige undersøkelsen i 2017/18. Se de nyeste spørreskjemaene og innholdsguiden for spørsmål om damp og røyking.

Data fra New Zealand Health Survey viser at røykefrekvensen synker, mens dampfrekvensen øker. Siden 2019/20 har økningen i vaping overskredet nedgangen i røyking, spesielt blant unge. Dette tyder på at noen mennesker som aldri har røykt, begynner å dampe.

Hovedformålet med denne rapporten er å bestemme røykestatusen (nåværende røyker, eks-røyker, aldri-røyker) til daglige dampere. Rapporten inneholder følgende:

trender innen røyking (2011/12 til 2021/22) og vaping (2017/18 til 2021/22)
trender innen daglig vaping etter røykestatus (2017/18 til 2021/22)
daglig vaping etter røykestatus for befolkningsundergrupper (2020/21 og 2021/22 kombinert).
Denne analysen er ikke egnet for publisering i Annual Data Explorer fordi noen kombinerte røyke-/vapinggrupper er for små til å tillate de vanlige demografiske sammenligninger.

 

Det ser ut som om NewZealand aksepterer helsegevinsten som røykere har når de går over til damp. At noen begynner rett på damp uten å ha røkt, er jo mindre skadelig enn om de hadde begynt med tobakk.

 

Nøkkeltall:

I 2021/22 var 1 av 12 personer 15 år eller eldre (8,3 %) daglige vapere (346 000 personer). Dette er en stor økning siden 2019/20, da omtrent 1 av 30 personer (3,5 %) var daglige vapere (144 000 personer).

Unge i alderen 18–24 år hadde den høyeste frekvensen av daglig vaping i 2021/22 (22,9 %), opp fra 5,0 % i 2019/20.

Flertallet av daglige vapers i alderen 15 år eller eldre var enten eks-røykere eller nåværende røykere. I 2021/22 var 56 % av daglige dampere tidligere røykere og 22 % var nåværende røykere (det vil si dobbeltbrukere).

En relativt liten, men økende andel av daglige vapere er personer som aldri har vært røykere. I 2021/22 var 18 % av de daglige damperne aldri-røykere, opp fra 7 % i 2017/18.

Røykestatusen til daglige vapere varierer etter alder. Blant daglige vapers på 25 år eller eldre var nesten alle eks-røykere (64 %) eller nåværende røykere (26 %).

Blant daglige vapers i alderen 18–24 år var 33 % tidligere røykere, 21 % var nåværende røykere (dobbeltbrukere), og 37 % var aldri-røykere (basert på samlede data for 2020/21 og 2021/22).

Anslag for ungdom i alderen 15–17 er basert på små tall og bør tolkes med forsiktighet. Basert på sammenslåtte data for 2020/21 og 2021/22 var 1 av 14 ungdommer i alderen 15–17 år (6,9 %) daglige vapere. Av disse var 76 % aldri-røykere, 18 % var tidligere røykere og 6 % var nåværende røykere. Denne aldersgruppen utgjorde 4 % av alle daglige vapere.

I alle etniske grupper var omtrent halvparten av daglige vapere eks-røykere. Andelen daglige dampere som også var nåværende røykere (det vil si dobbeltbrukere) var: Māori (28 %), Stillehavet (35 %), asiatiske (14 %), europeiske/annet (23 %). Andelen daglige dampere som aldri røykte var: maori (16 %), stillehavsområdet (12 %), asiatiske (28 %) og europeiske/andre (18 %).

 

 

Les hele artikkelen på engelsk her:

 

Har du en mening om dette?

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: