Er damping farligere enn røyking?

Evaluering av kjemisk eksponering i en dampebutikk.

Health Hazard Evaluation Program mottok en forespørsel fra eieren av en dampebutikk fordi arbeidsgiveren var bekymret for ansattes potensielle eksponering for kjemikalier i butikken.

Vi evaluerte vapebutikken i januar 2016.
● Vi samlet inn luftprøver for smakstilsetningskjemikalier (diacetyl, 2,3-pentandion, 2,3-heksandion, acetaldehyd og acetoin), nikotin, formaldehyd og propylenglykol.
● Vi tok tørkeprøver for nikotin og metaller på ofte berørte overflater

Hva vi fant

● Ansatte dampet på jobb.
● Konsentrasjoner av damprelaterte kjemikalier i våre luftprøver var under yrkesmessig eksponeringsgrenser.
● Ikke alle ansatte brukte kjemisk beskyttelseshansker når de jobbet med væsker som inneholdt nikotin.
● Flasken med nikotinløsning var oppbevaret i samme kjøleskap som brukes til å lagre ansattes mat.

Hva arbeidsgiver kan gjøre

● Implementere en policy som forbyr bruk av e-væsker som inneholder diacetyl og 2,3-pentandion. Disse kjemikaliene finnes ofte i melkearomaer, brune smakstilsetninger som butterscotch og karamell, og noen fruktaromaer.
● Ikke oppbevar kjemikalier som nikotin i samme område der maten lagres eller spises.
● Sørg for engangstrakter for å forhindre at flytende nikotin søles under overføring mellom beholdere.
● Inspiser og vedlikehold butikkens avtrekks-/ventilasjonssystemer.

Hva ansatte kan gjøre
● Bruk nitrilhansker når man håndterer væsker som inneholder nikotin.

Hva rapporten konkluderte med:

Ansatte ble utsatt for påvisbare nivåer av diacetyl og 2,3-pentandion i luften mens de jobbet i dampebutikken. Selv om de målte konsentrasjonene var under alle gjeldende OELs, ​​for bedre å beskytte helsen til ansatte, anbefaler vi at arbeidsgiveren implementerer en policy som forbyr damping på arbeidsplassen med e-væsker som inneholder diacetyl og 2,3-pentandion. Konsentrasjonen av andre dampe-relaterte kjemikalier som vi målte var også under deres relevante OELs. Ansatte bør få opplæring i riktig kjemikaliehåndtering og behovet for konsekvent bruk av kjemikaliebeskyttende nitrilhansker ved håndtering av væsker som inneholder nikotin

Mine kommentarer:

Dette var i 2016.
Jeg tror ikke at aromaer solgt i Norge på den tid, inneholdt  diacetyl. Men jeg vet at idag er det ikke påvist i aromaer i Norge. De aller fleste aromaprodusenter er klar ove diacetyl og holder seg unna stoffet.

Link til rapporten   Den er på engelsk.

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox:

%d bloggere liker dette: