Antall dampere øker raskt i UK

Ny studie viser at engangsprodukter (disposables) har gjort inntog i UK.

Bruken av engangs e-sigaretter i Storbritannia vokste raskt mellom 2021 og 2022, spesielt blant yngre voksne, men den totale forekomsten av inhalert nikotinbruk var stabil over tid. De fleste unge voksne dampere i Storbritannia bruker nå engangsprodukter.

Damper-status ble vurdert ved å spørre deltakerne om de for tiden brukte e-sigaretter for å kutte ned på mengden de røyker, i situasjoner der de ikke har lov til å røyke, for å hjelpe dem å slutte å røyke eller av andre grunner. De som svarte positivt på noen av disse spørsmålene ble betraktet som aktuelle dampere.

Nåværende dampere ble spurt om hvilken type enhet de hovedsakelig bruker. De som svarte «en engangs e-sigarett eller dampe-enhet (ikke-oppladbar)» ble ansett som engangs e-sigarettdampere. De kunne bare velge én enhetstype (den de ‘hovedsakelig’ bruker).

Deltakerne ble bedt om å oppgi nøyaktig alder i år. De som nektet å oppgi nøyaktig alder ble bedt om å velge aldersgruppen sin fra en liste. For deltakere som bare svarte på det siste spørsmålet (2 % av respondentene), ble eksakt alder beregnet som gjennomsnittlig alder innenfor aldersgruppen de valgte. Deltakerne ble også spurt om kjønn.

.

Første tallet er antall fra januar -21, andre tallet er antall fra april -22

Currently using inhaled nicotine (vaped or smoked)
18-year-olds 30.2% 29.7%
25-year-olds 28.7% 30.3%
35-year-olds 25.6% 28.6%
45-year-olds 21.6% 24.1%
All adults 20.0% 21.2%
Currently vaping
18-year-olds 11.3% 17.7%
25-year-olds 10.7% 15.2%
35-year-olds 9.4% 11.6%
45-year-olds 7.6% 8.1%
All adults 7.0% 8.2%
Currently smoking
18-year-olds 24.5% 19.5%
25-year-olds 22.7% 19.9%
35-year-olds 19.7% 19.0%
45-year-olds 16.2% 16.3%
All adults 15.2% 14.5%
Currently vaping disposables
18-year-olds 0.1% 10.7%
25-year-olds 0.1% 4.7%
35-year-olds 0.2% 1.8%
45-year-olds 0.2% 0.9%
All adults 0.1% 1.9%

.

**Jeg satser på å ha oversatt hele studien om ikke lenge.

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox:

%d bloggere liker dette: