BAT omgjør forbudet mot snus

 

BAT reverserer forbudet mot å relansere nikotinposer i Kenya

På mindre enn 24 måneder er nikotinposer tilbake på det kenyanske markedet etter at British American Tobacco (BAT), den største produsenten i Kenya, drev lobbyvirksomhet mot myndighetene for å gjeninnføre dem. I mellomtiden fortsetter tobakksprodusenten å presse på for åpningen av sin nikotinfabrikk til 2,5 millioner dollar i Nairobi.

Konfidensielle dokumenter som avisa The Africa Report har sett, viser at BAT Kenya Plc importerte ti tonn Velo – det nye navnet på nikotinposene i Kenya, og varemerket er også gitt til produktet i andre land – i Sør-Afrika i juli 2022, og de har allerede bestilt tilleggsforsyninger, som forventes å ankomme landet innen utgangen av august. Et første forbud mot nikotinposene, tidligere kalt Lyft, ble etablert i oktober 2020.

Innsidere forteller til The Africa Report, på betingelse av anonymitet, at om lag syv tonn av de ti importerte har blitt pakket om og sendt for salg, noe som er en del av «markedstesting» før full gjeninnføring.

BAT følger nøye med på markedet og reaksjonene. Den neste importen ble forsinket på grunn av valget, men kan være mer enn juli-forsyningen, sier en kilde i BAT, som frykter mulig oppsigelse fra selskapet.

Produktet har ekte stempler fra både Kenya Bureau of Standards (KEBS) og Kenya Revenue Authority (KRA), noe som antyder at myndighetspersoner og regulatorer er klar over det pågående nikotinsalget. Importen er tillatt selv om helseforkjempere fordømmer utbredt manglende overholdelse. Produktet vil være tilgjengelig i flere landlige regioner, inkludert Siaya, Kisumu, Migori og deler av Kenyas vestlige region.

Omfattende taktikk

En del av BATs taktikk for å få produktet tilbake på markedet var å opprettholde endringen av klassifiseringen av nikotinposene, og deretter registrere et «nytt» produkt under tobakksloven.

BAT Kenya truet med å flytte fabrikken til et alternativt sted hvis de høyere skattesatsene slår til.

Nikotinposene ble opprinnelig registrert av Kenyas Pharmacy and Poisons Board (PPB) i 2020 som en alternativ medisin for å hjelpe sigarettrøykere å slutte. Det ble derfor underlagt lavere skatter og unngikk andre helsemessige reguleringsrammer fastsatt under tobakksloven, takket være KRAs aggressive jakt på flere skatteinntekter gjennom salg av avgiftsbelagte varer som nikotin.

For eksempel; mens helsekrav under tobakksloven blant annet krever inkludering av grafiske advarsler på pakkene, som andre tobakksprodukter som sigaretter er fullt ut i samsvar med, har ikke Velo nikotinposer de samme advarslene.

Da Kenyas National Treasury i finansloven 2022 hadde utøvd en særavgift på 2500 KSh/kg på nikotinposene (NOK 207) – mye høyere enn KSh1200/kg (NOK 100) som tidligere ble foreslått i finansloven 2021 – truet BAT Kenya med å «flytte fabrikken til et alternativt sted» hvis de høyere skattesatsene tar tak, og advarer videre om at flyttingen kan føre til at regjeringen taper KSh4 milliarder (NOK 332.437.800) årlig i inntekter.

Medisinske advarsler

Helseeksperter fortsatte å advare om at produktet i stedet kan forverre nikotininntaket, avhengigheten og tiltrekke seg nye deltakere, spesielt for mindreårige brukere. Kenya Tobacco Control Alliance (KETCA), paraplyorganisasjonen for organer som er involvert i tobakkskontroll og helsefremmende arbeid i landet, beskylder spesifikt helseminister Mutahi Kagwe for å være for mild med produsentene.

– Statssekretæren [helse] handler alene i samråd med tobakksselskapene, noe som er ulovlig, sier Kenya Tobacco Control Alliance (KETCA) sin styreleder Joel Gitali til The Africa Report.

Kagwe har hatt mange samtaler med tobakksprodusentene i en grad at Tobacco Control Board (TCB) nå sier at de svært vanedannende nikotinposene er «slags impotente», ifølge Gitali.

Helsedepartementet, gjennom sin tobakkskontrollavdeling, nektet å svare på spørsmål angående det påståtte engasjementet med tobakksprodusenter og skritt det vil ta for et ikke-kompatibelt BAT.

Men i det nylige brevet datert 7. september 2021 til Kagwe, ba BATs administrerende direktør om å oppheve et forbud mot nikotinprodukter og tillate dem å bære en liten advarsel som dekker ti prosent av pakken.

Fullt kompatibel?

BAT insisterer på at Velo er fullstendig i samsvar med helseretningslinjene for tobakkskontroll til tross for at produktene som er tilgjengelige på markedet viser det motsatte. Produsenten, notert på Nairobi Stock Exchange (NSE), fastholder at de ikke-brennbare nikotinposene er sunne for røykere.

BAT Kenya driver sin virksomhet i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter. Selskapet mottok de nødvendige regulatoriske godkjenningene for salg av sitt tobakksfrie orale nikotinprodukt – Velo, i Kenya. Velo tilbyr voksne røykere en alternativ måte å konsumere nikotin på og er en del av BATs formål om å bygge A Better Tomorrow ved å redusere helsepåvirkningen av virksomheten, sier BAT til The Africa Report i et svar.

Utfordringen hviler nå på det kenyanske markedet, hvor de fleste produkter med restriksjoner, som alkohol og tobakk, er lett tilgjengelig i hjørnebutikker der ting som bevis på alder knapt overvåkes.

Dette innebærer at Velo, akkurat som andre restriksjoner, sannsynligvis vil bli brukt av både røykere og ikke-røykere i Kenya – og ikke-røykere kan bytte til røyking i tilfelle de ikke regelmessig får nikotinposer, sier noen helseeksperter.

Kenya kan imidlertid havne i WHOs dårlige bøker hvis helsedepartementet gir etter for presset fra tobakksprodusentene om å selge nikotin uten å følge tobakksretningslinjene.

Kenya har undertegnet WHOs rammekonvensjon om tobakkskontroll (WHO-FCTC) som krever reduksjonstiltak angående tobakksavhengighet og tobakksavvenning.

WHO-konvensjonen, som Kenya ratifiserte og domestiserte gjennom Tobacco Control Act i 2007, forbød videre tobakksspillere å delta i virksomheter med samfunnsansvar.

Fortsetter under bildet.

Internasjonale ambisjoner

Tobakksprodusenter har diversifisert seg til alternative tobakk- og nikotinprodukter for å øke fortjenesten i Afrika, og kompensere for det raskt krympende sigarettmarkedet, spesielt i de europeiske landene.

I halvåret som avsluttet juni 2022, registrerte BAT Kenya en 7,4 % økning i nettoresultatet til KSh2,9 milliarder (NOK 241.000.000), tilskrevet større eksportvolumer og høyere tobakkspriser på hjemmemarkedet til tross for skatteøkninger i Kenya.

I en tidligere investorpresentasjon sa BAT at de sikter mot 50 millioner flere forbrukere innen 2030 som kan tjene mer enn KSh650 milliarder (NOK 54.021.000.000) i inntekter innen utgangen av 2025, noe som signaliserer det tiltenkte presset for å overvinne regulatoriske flaskehalser.

BAT retter seg mot de sentral- og østafrikanske markedene med sitt Kenya-datterselskap som venter på et regjeringsnikk før de starter produksjonen.

Artikkelen kan leses på engelsk her.

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox:

%d bloggere liker dette: