Kritikk av FNs klimapanel

Skarp kritikk av FNs klimapanel

Det er nødvendig med en dyptgripende reform av FNs klimapanel, mener gruppen som har gransket panelet.

 

Dårlig kildekritikk, manglende muligheter for å ettergå forfatternes konklusjoner og for dårlig tilgang til bakgrunnsmateriale er blant svakhetene i FNs klimapanel. Det kommer frem i en fersk evalueringsrapport, som også konkluderer med at kvalitetssikringen i enkelte tilfeller har vært for dårlig.

— Denne prosessen er et fundamentalt steg for å sikre kvaliteten på rapportene, heter det i rapporten som ble lagt frem av evalueringsgruppen i dag.

FNs Klimapanel (IPCC) har blitt beskyldt for flere feil i sine omfattende rapporter om klimaendringene. For å kvalitetsikre opplysningene ba Klimapanelet og FN i mars forskere ved InterAcademy Council gå gjennom klimapanelets arbeid.

Det skjedde etter at panelet fikk kritikk for flere feil i klimarapporten fra 2007. Rapporten er på rundt 3000 sider, og skrevet med hjelp fra tusenvis av forskere fra hele verden. Selve klimapanel har få ansatte, og mangler kapasitet til å gå gjennom eventuell feil.

Blant feilene som dukket opp i 2007-rapporten var opplysningen om at isbreene i Himalaya kom til å smelte innen 2035.

Klimapanelet har tidligere innrømmet at opplysningen ikke hadde vitenskapelig grunnlag.

Evalueringsgruppen mener også at datamaterialet som danner grunnlaget for konklusjonene bør gjøres tilgjengelig for kritikerne.

— Dårlig tilgang til data gjør det vanskelig for brukerne å sjekke kvaliteten på datamaterialet som blir brukt og verifisere konklusjonen som blir trukket, heter det i rapporten.

Den ferske rapporten tar ikke stilling til Klimapanelets hovedpåstand – at klimaendringene er menneskeskapte – men anbefaler likevel klimapanelet en rekke endringer.

Blant totalt 21 anbefalinger er disse:

Les hele rapporten her

 

Tør vi stole på noe av det om kommer fra FN?
Tør vi stole på WHO?
Tør vi stole på EU og TPD?
Tør vi stole på regjeringen?

Les Aftenposten sin artikkel her

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox:

X
%d bloggere liker dette: