Vi kan dampe i fred og ro. :)

Originaltekst først, så en kjapp oversettelse til norsk:

ON VAPING. There is no evidence that vaping (intrinsically) increases the risk of infection or progression to severe condition of COVID-19. When evaluating risks on vapers it is necessary to consider that most are ex-smokers or still smokers. Vapers with a long previous smoking history could exhibit conditions seen in vulnerable patients. However, this would not be an effect of vaping but of previous smoking. Since completely switching from smoking to vaping improves cardiovascular and respiratory conditions, smokers who switch to vaping are expected to have a better prognosis if infected by SARS-CoV-2

ON  PROPYLENE GLYCOL (PG) AS DISINFECTANT. Because of its hygroscopic nature PG vapor (not droplets) can act as environmental disinfectant wiping out pathogens under specific physical conditions. However, there is no evidence on whether this effect will work on SARS-CoV-2 and in the context of vaping.

Så kommer min egen oversettelse av dette:

OM DAMPING: Det finnes ikke holdbare bevis på at damping øker risiko eller økning av sykdomstilstand av COVID-19. Ved evaluering av dampere, er det viktig å tenke på at flertallet er eks-røykere eller både røykere og dampere.
Dampere med en lang forhistorie med røyking kan vise forhold som sees hos sårbare pasientgrupper. Det vil derfor ikke være et resultat av damping, men etterslep fra tidligere røyking.

Siden fullstendig bytte fra røyking til damping forbedrer hjerte- og luftveisforholdene, forventes det at røykere som går over til damping, vil ha en bedre prognose hvis de smittes av SARS-CoV-2

OM  PROPYLENE GLYCOL (PG) SOM DESINFEKSJONSMIDDEL:
På grunn av sin hygroskopiske natur kan PG-damp (ikke dråper) fungere som miljødesinfeksjonsmiddel og utslette patogener (sykdomsfremkallere) under spesifikke fysiske forhold. Imidlertid er det ingen holdepunkter for om denne effekten vil fungere på SARS-CoV-2 og i forbindelse med vaping.

Link til fullstendig rapport:

https://drive.google.com/file/d/13G5iG7ZTbjV5Gm2Na4fP7LN9FoDbfVCw/view?fbclid=IwAR0cCh-6LADSN_7Df36MjqCYDPUiWU931Fu4T44Nh39fAWK8vsqR9R18LPI

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox:

X
%d bloggere liker dette: