Minerva: Slik er damperne

Veldig mange av de som begynner med e-sigaretter, slutter å røyke.

Forord
Denne undersøkelsen er bestilt av Norsk dampselskap (NDS). Spørsmålene er utformet av undertegnede, som også sto for den tekniske gjennomføringen og har analysert svarene. Jeg er en sosiolog som jobber med liknende undersøkelser i jobben min, men temaet er nytt for meg.
Jeg har derfor fått enkelte innspill til spørsmålsformuleringer/svaralternativer fra styret i
Norsk dampselskap. I tillegg har jeg utformet noen av spørsmålene slik at de tilsvarer det som
er brukt i andre undersøkelser internasjonalt. Oppdragsgiver har ellers ikke hatt noen påvirkning på analysene/framstillingen i denne rapporten, og har ikke tilgang til datamaterialet.
Begrepet ”damper” er synonymt med ”bruker av e-sigaretter”. Siden mange foretrekker å omtale seg selv som ”damper”, har jeg også brukt det her.
Jeg er selv en damper, og min nysgjerrighet ble vekket etter å ha lest utallige personlige historier fra andre dampere på Facebook, og samtidig sett behovet for å spre mer kunnskap
om dampens funksjon når det gjelder skadereduksjon. Jeg ønsket å finne ut hvor representative enkelthistoriene er, og samtidig belyse noen spørsmål som er viktige for
politikkutformingen. Oppdraget har ikke vært betalt.
Helene Berg, oktober 2017

 

Flere spørsmål er sentrale i diskusjonen om e-sigaretter: Hvor unge er de som begynner å «dampe»? I hvilken grad begynner folk som ikke har røyket før, å dampe? Gjør damping at folk slutter å røyke eller å snuse?

Den store norske dampeundersøkelsen, som er gjennomført av forsker Helene Berg på oppdrag fra Norsk Dampselskap, en organisasjon for folk som røyker e-sigaretter, antyder noen svar på hvem «damperne» er.

Undersøkelsen er ikke publisert tidligere og kan lastes ned her.

De som har svart på spørsmålene, er ikke et randomisert utvalg, men selvselektert primært gjennom Facebook-grupper. 34 prosent av de som har svart, er betalende medlemmer av Norsk dampselskap. Dermed kan «vi ikke fastslå med sikkerhet hvor representativ undersøkelsen er», skriver Berg i rapporten.

Hovedtyngden av dampere er mellom 30 og 49 år.

Bare én prosent er under 20 år, og 12 prosent 20-29 år. Det betyr at de som begynner å dampe, i stor grad er eldre røykere, og tallene er «svært lik det Folkehelseinstituttet fant i den såkalte forsyningsundersøkelsen», skriver Berg i rapporten. (Se figur under, alle figurer er hentet fra Helene Bergs rapport.)

 

96 prosent svarte at de røykte, og 33 prosent at de brukte snus, før de begynte å dampe. Bare én prosent verken røykte eller snuste før de begynte å dampe. Det kan indikere – med et forbehold for utvalget i undersøkelsen – at damping i liten grad skaper nye nikotinbrukere.

Damperne hadde røykt lenge (i snitt 25 år) og mye (77 prosent mellom 10 og 29 røyk) før de begynte å dampe. Gruppen røykte mer enn gjennomsnittet blant røykere i Norge.

 

84 prosent av dem begynte å dampe fordi de ønsket «å redusere eller slutte helt med røyk eller snus». 71 prosent fordi de «mente det var sunnere enn røyk eller snus».

 

Mange av damperne starter med et høyt nikotininnhold, men de reduserer det betydelig over tid.

Da de begynte, brukte 64 prosent over 12 mg nikotin, det gjelder bare 11 prosent i dag. Nå oppgir 66 prosent at de bruker undre 7 mg nikotin, det gjaldt bare 15 prosent da de startet.

43 prosent svarer at de ønsker å dampe nikotinfritt på sikt.

 

87 prosent av damperne hadde prøvd å slutte å røyke tidligere, men ikke lyktes.

Nå har 91 prosent av dem sluttet å røyke, og 85 prosent av de som har sluttet, klarte det under tre måneder etter at de begynte å dampe. Nesten alle som har sluttet å røyke, mener at de klarte det ved hjelp av dampen.

 

71 prosent av damperne har vært røykfrie i mer enn et år. Det er mye, mye lenger enn de har klart når de har prøvd å slutte tidligere, og bare 12 prosent hadde tidligere klart å holde seg røykfri mer enn et år før.

 

 

62 prosent tror det er svært sannsynlig at de damper om to år, 31 prosent at det er litt sannsynlig.

96 prosent tror det er lite sannsynlig at de røyker om to år, og 92 prosent mener det er lite sannsynlig at de snuser om to år.

 

 

Det var også mulig å skrive en kommentar om røykeslutt. Her er et par av dem:

«Sluttet med sigaretter og startet med damp samme dag. Ikke smakt en sigarett siden, og det er tre år.»

 

«Damp redder liv, helse mm – jeg ble reddet! Astma: Borte! Sanser (lukt og smak): Skjerpet! Medisiner for astma/KOLS: Mer enn halvert! Sliming og hoste: Borte! Pusteproblemer på natt: Borte! Kalde ekstremiteter: Nå normale! Leggkramper: Borte! Innemiljø: Rent og velduftende! Økonomi: Bedret! 3-4 sedvanlige årlige luftveisinfeksjoner: INGEN siden dampestart! Røykestress: Borte!  Dette er resultater av daglig damping og jeg kommer IKKE til å slutte! Jeg har prøvd å være uten damp noen dager, og da starter slimingen og hosten!»

«Den første uka med damp reduserte jeg røyking med 50% (fra 20 til 10) etter ca 2.5 måned reduserte jeg ned til 4 til 3 om dagen måned senere 0 om dagen. Dette hadde jeg aldri klart og tar regjeringen dette fra meg så er røyken fryktelig nærme.»

(Alle figurer er hentet fra Helene Bergs rapport Den store norske dampeundersøkelsensom kan lastes ned her.)

 

 

Kjør debatt. Har du en mening om dette?

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox:

%d bloggere liker dette: