Vape øker, tobakk taper

Försäljningen av vätskor till elektroniska cigaretter, även kallat vejp, har ökat med 350 procent mellan 2021 och 2022. Det visar en ny rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotika upplysning, CAN.

”Det är för första gången möjligt att se utvecklingen genom försäljningsdata. Det bekräftar att vejping har ökat stort. Statistiken behöver dock utvecklas så att försäljningsstatistiken gällande e-vätskor kan tolkas i termer av användning”, säger Mats Ramstedt, forskningsansvarig hos CAN i ett pressmeddelande.

Även användandet av snus har ökat med 14 procent på ett år. Det är framför allt vitt snus som ökar, från att ha utgjort 16 procent av snusförsäljningen 2021 till att utgöra 25 procent år 2022.

”Den här ökningen bekräftar bilden man har sett bland de unga, att det delvis är nya grupper som använder vitt snus. Det tyder på att det ser likadant ut även i den vuxna befolkningen”, säger Ramstedt.

En siffra pekar nedåt – nämligen cigarettkonsumtionen. Sedan 2003 har konsumtionen av cigaretter i Sverige minskat med 42 procent.

 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/76rJ19/forsaljning-av-vejp-okar-explosionsartat

Har du en mening om dette?

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: