Meanwhile in UK.

 

Når industrien nå endelig våkner opp til problemene med engangs vape-produkter, (disposables) kan man lure på om de har sovet litt for lenge.  Parlamentet har tåkelagt sakene og gjennomgangsmelodien er at lovverket vil bli vedtatt fordi industrien sitter med jokeren og alle svarene.

Den konservatives Ben Everitt vil at handelsstandarder skal knuse all motstand og slå hardere ned på dem som forsøpler, mens Labours Ruth Jones er bekymret for resirkulering, kostnader og hvilket bidrag vapeindustrien gir til oppryddingskostnader som følge av engangsbruk.

Ben Everitt, den konservative parlamentsmedlem for Milton Keynes North spurte utenriksministeren for helse og sosial omsorg om det blir tatt skritt for å sikre at lokale handelsstandarder undersøker kapasiteten for e-væske i varslede e-sigarettenheter og fjerner eventuelle produkter fra markedet. over volumgrensen på 2 ml e-væske.

Den parlamentariske undersekretæren for helse og sosial omsorg, Neil O’Brien MP svarte: «Lokale håndhevingsbyråer er ansvarlige for å sikre at alle e-sigaretter, vapes, overholder Tobacco and Related Products Regulations 2016 i Storbritannia.
Avdelingen fortsetter å samarbeide med håndhevingsbyråer for å sikre at disse forskriftene håndheves i England, inkludert relatert til restriksjoner på kapasitet og volum av e-væske.»

Vikarierende minister for miljø, mat og bygdesaker, Ruth Jones MP spurte statssekretæren for miljø, mat og bygdesaker hvilken vurdering som er gjort av andelen engangsprodukter og alle dampedingser som resirkuleres.
Den parlamentariske understatssekretæren for miljø, mat og landlige saker, Rebecca Pow, informerte henne om at Defra (
Department for Environment, Food and Rural Affairs) ikke har foretatt en slik vurdering. Vikarierende minister fulgte opp med å spørre om statssekretæren har anslått kostnadene for innsamling og behandling av kasserte dampedingser.

Igjen informerte Rebecca Pow henne om at Department for Environment, Food and Rural Affairs ikke har gjort noe slikt estimat av kostnadene ved innsamling og behandling av kasserte dampedingser.

Med et så stort hull i kunnskapen deres, er det fortsatt mulig at regjeringen ganske enkelt vil handle basert på kunnskapen om volumet av produkter som angivelig blir kastet i det vanlige avfallshåndteringssystemet.

Til slutt spurte Ruth Jones statssekretæren for miljø, mat og landlige saker hva verdien av betalinger utført av importører og produsenter av vapes per år for å finansiere kostnadene ved innsamling og riktig behandling av kasserte dampedingser er.

Den parlamentariske understatssekretæren svarte: «Departementet har ikke informasjon om verdien av betalinger utført av importører og produsenter registrert under UK Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)-forskrifter og med en forpliktelse til å finansiere kostnadene ved innsamling og riktig behandling av husholdningsavfall som avhendede dampedingser.»

«Slike saker vil bli bestemt av de kontraktsmessige ordningene mellom individuelle forpliktede virksomheter og Producer Compliance Scheme, godkjent i henhold til regelverket, som de tilhører for å oppfylle sine forpliktelser.»

 

-Yes, minister.

Har du en mening om dette?

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: