Norse Inpact (Nordamp) inngår panteavtale på disposables

Norse Impact (Nordamp) har inngått en avtale med panting på engangsdampere aka disposables, i Sverige.

Bowers, som er en slags Sveriges svar på Tomra, skal ta hånd om engangsdamperne fra Norse. Hvordan det kommer til å fungere, er ennå ikke kjent, men Bowers har et unikt system når det gjelder panting av det aller meste.

De har utviklet en app der du scanner det du skal pante og du får automatisk panten inn på din konto. Enten det er plastposer, melkekartonger, metallbokser, eller som i dette tilfellet, engangsdampere.

De har avtaler med en mengde produsenter av ulike typer. Dove, Beckers, Nivea, Idun, Orkla, Ämglamark. Nescafe, Friskies, Coop.

Jeg håper det fungerer bra og at andre produsenter tar dette alvorlig og gir oss en mulighet for pant på flere produktinnpakninger.
Som det er i dag, oversvømmes vi av engangsdampere som havner rett i søpla, sammen med all mulig slags innpakning.
Som i de aller fleste tilfeller er plast.

Har du en mening om dette?

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: