Smaksforbud på e-sigaretter..?

Bak forslaget om smaksforbud ligger det ingen vitenskapelige betraktninger eller modeller for dets effekter – kun en bekymring for en mulig hendelse som mangler begrunnelse. Fra departementets side mangler en systematisk vekting av forslagets potensielle fordeler og ulemper. Det finnes andre tiltak som kan forebygge bruk blant unge uten at røykerne – en ressurssvak gruppe med høy sykdomsrisiko – blir skadelidende.  

Artikkelen er skrevet av Karl Erik Lund, Avdeling for rusmidler og tobakk, område for fysisk og psykisk helse, Folkehelseinstituttet. Han er alle dampere sin venn mot politikere og helsemyndigheter og innehar en nøktern og innbitt motvilje mot løgn og påstander som ikke har dekning i virkeligheten.


Link til hele artikkelen her

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox:

%d bloggere liker dette: