Bak alle avhengigheter står det betydelige økonomiske interesser. Dette kan være lovlige interesser gjennom alkohol, tobakk, pengespill eller nettspill, men også illegale gjennom narkotika. Det er mye penger å tjene for dem som gjør sin «kunde» avhengig av produktet.  https://sml.snl.no/avhengighet