Damping er mindre skadelig enn røyking.

At damping er mindre skadelig enn røyking er noe vi dampere har ‘visst’ lenge. At BigT og Big Ph har brukt milliarder av dollar for å påvirke myndigheter, leger, helsepersonell, media og røykere er vi like sikre på.
Nå viser enda en undersøkelse at vi har rett.

 

 

I en 600 sider stor rapport viser the National Academy of Sciences, Engineering and Medicine en undersøkelse om folkehelse hos dampere.

 «there is conclusive evidence that completely substituting e-cigarettes for combustible tobacco cigarettes reduces users’ exposure to numerous toxicants and carcinogens present in combustible tobacco cigarettes.»

På godt norsk står det at
‘det er hevet over enhver tvil at damp som full erstatning for tobakksigaretter reduserer brukerens eksponering av et stort antall gifter og kreftfremkallende stoffer som finnes i tobakksigaretter.’

 

Du funn som er gjort i denne undersøkelser kommer i tillegg til alle påstander, studier og bevis om at damp er betydelig mindre skadelig enn røyking av tobakk.

 

But perhaps what is most interesting about this report is that after years of silence, a major U.S. scientific body has said, in no uncertain terms, what Public Health England, the Royal College of Physicians, the British Medical Association, and a slew of tobacco and public health experts have been saying for some time: Smokers who switch to vaping reduce their exposure to the lethal chemicals which kill half of all life-long cigarette users, and there can be huge public health gains if smokers exclusively switch from smoking to vaping.

Her står det (fritt fortalt) at det mest interessante ved rapporten er at etter menge års stillhet har de fleste av amerikanske forskere godtatt det som er sagt av både Public Health England, the Royal College of Physicians, the British Medical Association og ikke minst en mengde toabkk- og helseeksperter har påstått i mange år:  ‘Røykere som bytter til damp får i seg mindre gift, og det vil bedre folkehelsa om alle røykerne byttet til damp.’

 

Link til hele artikkelen på engelsk finner du her.

Har du en mening om dette?

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: