Norsk Dampselskap jobber for oss.

Du finner Norsk Dampselskap på:  TwitterInstagram og YouTube. 

Men den største samlingen folk finner du på Facebook. Et stort antall grupper med folk i alle aldre. Det de har felles er dampen. Grupper for nybegynnere og for tåkeleggere og for kjøp og salg av utstyr.

Norsk Dampselskap har også et eget Forum. Styret i foreningen drifter NDS sin offisielle Facebookside.

Om du ennå ikke er medlem kan du klikke på denne linken:   Meld deg inn i Norsk Dampselskap her.

Norsk Dampselskap vil:

  • Jobbe for akseptabel regulering av dampeutstyr og spesielt nikotinholdig fordampervæske som nytelsesmiddel.
  •  Samle og stille informasjon til rådighet for røykere, dampere og andre interesserte.
  •  Fremme tilgjengeligheten av damp som effektivt skadereduksjons-alternativ for nikotinbrukere.
  •  Avholde samlinger og informasjonsmøter om og med damping.

 


Norsk Dampselskap ønsker å bli tatt på alvor av myndighetene og bli tatt med på råd når saker som er viktige for oss, behandles. Vi har erfaring og kompetanse om temaet. Vårt mål er at de røykere som ikke kan eller vil slutte på annet vis, skal ha et langt mindre skadelig alternativ.


 

Har du en mening om dette?

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox:

%d