Avgasser og damp

 

Når man brenner for noe oppdager man ofte sannheten i munhellet som sier at – Mot dumhet kjemper selv gudene forgjeves.

Vi som kjemper for dampen i Norge må som alle andre, innrette oss etter gjeldende lover og regler. Til tider kan man fundere på hvem som har laget loven og hvorfor. Lover har ikke tilbakevirkende kraft og er utrolig firkantede. Man har følelen av å gå på en betongvegg av motstand. Det kan godt være at de som lager lover ikke har den kunnskap man burde tillegge dem og at de derfor er nødt til å stole på sine rådgivere. Det er også fullt mulig at noen er så overbeviende at de overvinner eventuell motstand med empatisk retorikk. Da oppdager vi ikke fella før den klapper igjen og vi sitter i saksa med starteper i handa.

Men hvordan vet man at rådgiverne har den nødvendige kunnskapen? Burde man ikke kunne forlange at en rådgiver som ikke kjenner problemet ikke kan eller bør uttale seg?

– Regjeringen fremmer miljøvennlig atferd gjennom skatte- og avgiftssystemet og legger blant annet om bilavgiftene for å oppmuntre til kjøp av biler med lave CO2-utslipp, uttalte daværende finansminister Kristin Halvorsen til Dagbladet i 2007.

Jeg er mener bestemt at myndighetspersoners etterrettlighet bør være suveren. Noe den i flere tilfelle har vist seg ikke å være.

For ikke mange år siden hadde vi en finansminister som proklamerte at dieselbiler var mindre forurensende enn bensinbiler. Derfor skulle de avgiftlegges mindre slik at folk fikk råd til å kjøpe en miljøvennlig bil.  Alle vet hvordan det gikk. Salget av dieselbiler eksploderte.

Litt seinere oppdaget «nyere forskning» at det var stikk motsatt; dieseldrevne biler slapp ikke ut mindre CO2 enn bensindrevne. I tillegg slapp de ut store mengder NOx , som er meget giftig, selv i små konsentrasjoner.

Når jeg kjøper ‘katta i sekken’ på Elkjøp, Kiwi eller Ikea kan jeg klage og få returnert varen og eller penger tilbake.


I alle år har vi stolt på at de som bestemmer vet hva de driver med,

men er det slik?


 

I gamle dager hadde jeg en samboer med en svoger som var tørrlagt alkoholiker. Han hadde brukt 50.000 kroner av egen lomme på Minnesotamodellen og gikk til banken for å låne litt penger til å starte opp en avdeling i Norge. Han hadde litt penger sjøl, men måtte allikevel låne noen millioner.

Banken forsikret ham om at de var med på ideene hans og ville gjerne låne bort penger, men kun om de fikk to representanter i styret i hans allerede etablerte aksjeselskap.

Helt ok det, svarte min svoger. -Forutsetningen er bare at begge to skal være tørrlagte alkoholikere. Hvordan skal de ellers ha kunnskaper om alkoholisme og problemene som oppstår når man skal tørrlegges.

Banken fikk allikevel én representant i styret og avrusingsklinikken ble åpnet.

 


For 15 år siden ble han skjelt ut på gaten.

Fortsatt stopper folk for å takke Dagfinn Høybråten for røykeloven.


 

– Det var helt klart en belastning. Jeg fikk mer skjellsord og trusler slengt etter meg på en dag enn de fleste politikere får i en livstid.

Den eneste jeg kan komme på som har kjempet og vunnet i en sak han ikke hadde personlig kjennskap og kunnskap om er Dagfinn Høybråten som vi kan takke for røykeloven.

Bent Høye, vår nåværende helseminister erkjenner at han aldri har røkt en sigarett, men sluttet med snus lenge før han ble minister.  Han drømmer åpenbart om et like godt ettermæle som det Høybråten har.

Det er nok derfor han har innført nøytral emballasje på sigaretter og snus. Selv om rapportene han bestilte fortalte at hensikten med nøytral emballasje ikke var den han forventet.

Både Kunnskapsoppsummeringen og forskningsstudien viste det samme.

– Det var tydelig at Helsedepartementet (HOD) ikke var fornøyd med resultatene i det vi sendte som en foreløpig rapport, sier forskeren som utførte undersøkelsen, Torleif Halkjelsvik.

Det kan være en av grunnene til at rapportene aldri ble offentliggjort.

 


Jeg har lyst til å nevne DAB-radio og E-16 Bergen – Voss, men skal la være.


 

Hvor mange politikertabber skal vi akseptere før vi reagerer?

Skjønner ikke politikere at det er vi som har valgt dem? Det er de som skal gjøre som vi ber dem om, ikke omvendt. Det er vi som betaler den lønn og alle utgiftene de påfører oss.

Hjelper det å klage på politikere?

Hvordan kan det ha seg at en politiker ikke skjønner ordet ‘politikerforakt?’

Hvor ofte har du slått av tv-en i frustrasjon over å få en oppvisning i dårlig retorikk fra politikerne, i stedet for informasjon og innsikt?

Vi får trøste oss med at det i løpet av 2018 blir tillatt å selge juice med nikotin i Norge.

 

 

 

Har du en mening om dette?

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: