Artikkel: Røykeslutt på røykernes premisser.

– Bruk av e-sigaretter er røykeslutt på røykerens premisser. Jeg råder mine røykende pasienter til å prøve, og jeg får gode tilbakemeldinger i etterkant. Ved å inhalere damp opplever du nemlig å beholde noe av følelsen du får ved å røyke. Du har også noe å fikle med, slik som ved røyking, sier Dr. Stig Johannessen.

 

Direktelink til artikkelen

 

Røykeslutt på røykernes premisser

En av ti nordmenn røyker daglig, og mange av disse forsøker å slutte – ofte opptil flere ganger. I følge Helsedirektoratet er det å søke hjelp det viktigste du kan gjøre.

 

Helsepersonell har en viktig rolle med å hjelpe, støtte og gi råd til pasienter som ønsker å stumpe røyken. Likevel oppgir kun 42 prosent av røykere at de har blitt tilbudt nikotinerstattende behandling eller hjelp til røykeslutt fra helsepersonell. Det kom frem i kronikken «Oppfølging etter hjerteinfarkt – er den god nok?» publisert 5. mars i Tidsskriftet for den norske legeforening. I løpet av sin karriere som allmennpraktiserende har Stig W. Johannessen møtt røykere som burde ha stumpet røyken for lengst.

– Det er aldri for sent å slutte og alle vil oppleve en helsegevinst uansett utgangspunkt. Likevel er det ikke så enkelt. Hver enkelt pasienthistorie er unik, og mange faktorer spiller inn. Kronikken peker på noe svært interessant. Vi som helsepersonell kan ta en mer aktiv rolle i å hjelpe røykere til å slutte, sier Johannessen.

Råd som fungerer
Det finnes uendelig mange råd for en som ønsker å stumpe røyken. Flere studier peker på at bruk av elektroniske sigaretter, såkalte e-sigaretter, er svært effektive for røykeslutt.

– Bruk av e-sigaretter er røykeslutt på røykerens premisser. Jeg råder mine røykende pasienter til å prøve, og jeg får gode tilbakemeldinger i etterkant. Ved å inhalere damp opplever du nemlig å beholde noe av følelsen du får ved å røyke. Du har også noe å fikle med, slik som ved røyking, sier han.

I en årrekke røykte Johannessen selv sigaretter daglig. Til tross for at han var fullstendig klar over skadevirkningene. Han oppgir manglende motivasjon som årsaken til at han fortsatte.

– Du må først ville det, så starter selve jobben med å kutte det ut. Jeg hadde behov for nikotinlegemidler, og jeg forsøkte alt; fra plaster, piller, spray og snus. Først da jeg prøvde elektroniske sigaretter fant jeg en vei bort fra sigaretten. Nå har jeg brukt e-sigaretter i fire år og vært helt røykfri i halvannet år. Det er godt nytt at elektroniske sigaretter endelig blir tilgjengelig for salg i Norge, sier han.

Snart tilgjengelig i butikk
Salg av e-sigaretter i Norge blir en realitet etter at Stortinget i desember 2016 vedtok å oppheve forbudet mot salg av e-sigaretter med nikotin. Endringene vil tre i kraft i løpet av 2018, og sannsynligvis vil de første e-sigarettene bli mulig å få kjøpt i butikk og på nett fra 1. januar 2019.

Stig W. Johannessen er rådgiver for Nordic Light Norway AS. Han har også investert i selskapet.

 

 

Direktelink til artikkelen

Direktelink til Nordic Light

Nordic Light er et norsk selskap som utvikler e-sigaretter av høyeste kvalitet.
Med røykeslutt produkter som virkelig virker, kan vi spare verden for milliarder,
ved å gjøre det enklere for folk å slutte å røyke.

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox:

%d bloggere liker dette: