NorDamp kjøper MaxSnus.no

Norse Impact har ingått avtal med madHat om ett treårigt leasingavtal för MaxSnus.no med option på ytterligare tre års förlängning.
Avtalad ersättning för den första treårsperioden är 2,65 miljoner svenska kronor plus varulager (ex moms), med full avräkning under Q1-2023. Ersättning vid förlängning för en andra treårsperiod är 2,65 miljoner svenska kronor (ex moms). Enligt avtalet har madHat AB en option att köpa MaxSnus.no efter tre eller sex år. Ersättning vid köp är 5 miljoner svenska kronor.

Marius Arnesen, vd för Norse Impact, kommenterar överenskommelsen:

  • – Vi är glada att kunna tillkännage denna transaktion för marknaden och för våra aktieägare. Avtalet underbygger starkt den strategi Norse Impact har kommunicerat
    under 2022 om vårt övergripande fokus för framtiden. Transaktion innebär samtidigt att vi får ökade resurser att fokusera på företagets kärnverksamhet; Vape. Vi kan nu investera resurser som på kortare sikt skapar värde och mer positiva kassaflöden.
    Snus ligger fortfarande Norse varmt om hjärtat, men inte onlinedistribution av «alla märken på marknaden». Under första kvartalet kommer bolaget att fatta beslut om framtida inriktning för NorseSnus. Våra senaste kommunicerade händelser har
    väsentligt påverkat företagets flexibilitet och det är nu viktigt för företaget att rätt beslut fattas. Denna transaktion kommer att bidra till att stärka företagets finansiella ställning.

Har du en mening om dette?

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: