Dampetrender viser at damping er ukjent blant ikke-røykere

Forskerteamet Smoking in England, basert ved University College London, har publisert sin siste statistikk om Englands dampe-trender. Hver måned siden 2011 har teamet gjennomført undersøkelser av husholdningenes damp- og røykevaner over hele landet. 

Med e-sigaretter  (som for tiden er regulert som et forbrukerprodukt,) tar forskningen sikte på å spore bruken av dampe-enheter og overvåke hvor langt de ser ut til å bidra til å redusere røykefrekvensen. 

Undersøkelsen som omfattet 1800 personer, inkludert 450 røykere, fant ut at antallet dampere blant voksne, har vært relativt stabilt siden slutten av 2013.

Forskningen viser også at bruk av e-sigaretter av aldri-røykere fortsatt er svært sjelden, men bruken blant langvarige eks-røykere har økt. Dette er det siste i et økende antall av bevis for å støtte gyldigheten av vape-enheter som et effektivt verktøy for å slutte å røyke på lang sikt.

 

Dampe-sett (kit) med oppladbare batterier og påfyllbare tanker er den mest populære damperen, men engangsutstyr (disposables) har økt i popularitet de siste år. Dampebutikker er også det de fleste beytter, når de skal kjøpe ny damper og eller e-juice, noe som er gode nyheter for industrien som har vært plaget med lockdown.

Dampebutikker er et bra sted å kjøpe nye dampeprodukter fordi de ansatte kan være behjelplig med råd, tips og veiledning mot total røykestopp. Det er også tilfredsstillende å få hjelp til damping generellt og ikke minst; hjelp til å finne rett nikotinstyrke til sitt personlige behov.

 

 

Undersøkelsen forteller også nyheter om økt antall eks-røykere , både etter 2011 og i 2020. I tillegg viser undersøkelsen at:

  • Det har vært en langsiktig nedgang i utbredelsen av sigarettrøyking siden 2007
  • Eksrøykere bruker e-væsker med sterkere konsentrasjoner av nikotin
  • Bruk av 20 mg (2 %) og sterkere nikotin har økt siden 2016
  • E-sigarettbruk er minst populær blant eldre røykere, mens NRT-bruk er lavere blant yngre røykere

 


Selv om rapporten ikke fastslår det definitivt, indikerer fallet i røyking og økningen i e-sigarettbruk blant eks-røykere at vaping hjelper flere mennesker å slutte å røyke for godt. Dette er gode nyheter for industrien og røykere som ønsker å slutte, siden det bidrar til å støtte det faktum at vaping er et verdifullt alternativ til sigaretter.

Klikk her for å komme til artikkelen.
Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox:

%d bloggere liker dette: