Bruk av elektroniske sigaretter mangedoblet

Elektroniske sigaretter har blitt et populært hjelpemiddel for de som ønsker å slutte å røyke. De som selger e-sigaretter mener de bidrar til å redde liv, men legen er ikke overbevist.

En liten filmsnutt fra nrk Nordland

https://www.nrk.no/nordland/bruk-av-elektroniske-sigaretter-mangedoblet-1.14079853

Bruk av elektroniske sigaretter mangedoblet – NRK Nordland – Lokale nyheter, TV og radio

-Jeg kjenner stor forskjell. Jeg er kvitt røykhosten, og har fått en bedre livskvalitet.

Student Eivind Hunstad er tidligere røyker, men stumpet sigaretten til fordel for sigaretter av den elektroniske typen. Han er ikke alene, i Norge er det i dag 120.000 personer som benytter e-sigaretter ukentlig.

Bruken av såkalte e-sigaretter blant røykere har økt jevnt og trutt de siste årene. Ifølge forsker har det vært en mangedobling av antall personer med røykebakgrunn som nå bruker e-sigaretter.

– Antallet som røyker synker, men blant de som røykere øker andelen som bruker e-sigaretter. De to veier litt opp for hverandre, sier Tord Finne Vedøy.

Nest største andrevalg

Mange som prøver å slutte å røyke går over til andre midler, som nikotinlegemidler.

– E-sigaretter er mer populært enn nikotinlegemidler, og ligger på en andreplass. Snus er fortsatt mest populær blant de som ønsker å kutte ut den tradisjonelle røyken, sier Finne Vedøy.

Terje Gjertsen
Terje Gjertsen er driftssjef for iSmokeKing, og forteller om stor interesse for e-sigaretter.Foto: Ola Helness

Terje Gjertsen er driftssjef for iSmokeKing, et firma som driver salg av e-sigaretter over disk, og som har etablert seg i Bodø. Han merker at flere nå velger e-sigaretter.

– Responsen er stor. Helsegevinsten ved å gå over fra vanlig røyk til e-sigaretter, er betydelig. Vi føler rett og slett at vi redder liv ved å selge disse produktene, sier Gjertsen.

Ikke uten risiko

Det er store ord. Men at helserisikoen er mindre enn ved vanlig røyking, gir Folkehelseinstituttet ham rett i.

– For røykere som ikke er i stand til å slutte å røyke, må man anta at en fullstendig overgang til e-sigaretter vil medføre en risikoreduksjon, og da spesielt for kreftutvikling, heter det på nettsidene deres.

Helt uten risiko er bruk av e-sigaretter imidlertid ikke. Spesielt når dampen man puster inn inneholder nikotin. Man kjenner også lite til langtidseffektene ved bruk av e-sigaretter.

Lege: – Positive og negative sider

Ifølge Statistisk sentralbyrå, er det rundt 575.000 dagligrøykere i Norge. 6.000 nordmenn dør som følge av røyking hvert år.

Lege Kai Brynjar Hagen
Kai Brynjar Hagen er lege i Bodø.Foto: Ola Helness / NRK

– Jeg ser ikke bort fra at det er enkelttilfeller hvor dette kan være nyttig, men i det stor og hele så holder jeg det for å være et litt unødvendig produkt, sier Kai Brynjar Hagen, som er fastlege i Bodø.

Legen ser at det kan være positive effekter ved e-sigaretter. Men han tar argumentene fra de med økonomiske interesser med en klype salt.

– Røyken kan for eksempel ha en positiv og viktig kortsiktig funksjon med tanke på å regulere stressfølelser, noe som har vært underkommunisert i debatten.

– Mens det å bytte ut sigarettene med nikotinholdig damp, fortsatt vil resultere i en nikotinavhengighet. Fordelen er at dampen er fri for tjære, selvfølgelig.

Mange ulike smaker
Produktene fås i mange ulike smaker.Foto: Ola Helness / NRK

Kjør debatt. Har du en mening om dette?

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox:

%d bloggere liker dette: